Poniżej znajdziecie linki do stron oraz informacje dotyczące poszczególnych konkursów oraz olimpiad fizycznych.

1. Konkurs Fizyczny dla klas II szkół ponadgimnazjalnych

Organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi oraz XX LO konkurs skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w trzech etapach. Na podstawie pierwszego z nich (eliminacji szkolnych) wybieranych jest nie więcej, niż 5 uczniów, którzy tym samym przechodzą do ogólnołódzkiego etapu II. Jest to konkurs obejmujący materiał opisany w informatorze maturalnym, Wszyscy zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, a najlepsi z nich tytuł - laureata.

Strona organizatorów:

http://www.wckp.lodz.pl/


2. Fascynująca Fizyka

Konkurs skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się on z trzech etapów. Pierwszym z nich są eliminacje szkolne, podczas których uczniowie rozwiązują nadesłany test. Ci, którzy zdobędą 20 pkt na 30 możliwych będą mogli przejść do kolejnej części konkursu. W drugim etapie, uczniowie mają do czynienia z serią zadań otwartych, natomiast w trzecim z zadaniami sprawdzającymi umiejętności analizy treści tekstu naukowego, interpretacji wykresów oraz tworzenia nowych informacji na podstawie danych zawartych w tabeli. Zakres materiału obejmuje wszystkie obecnie obowiązujące zadania maturalne z fizyki.

Nagrodami są dyplomy uznania oraz, dla 5. laureatów i wyróżnionych finalistów cenne nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy laureaci dostają prawo studiowania fizyki na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Link do strony z regulaminem:

Regulamin


3. Fizyka da się lubić

"Fizyka da się lubić" to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Aby wziąć w nim udział należy wykonać jedno z dwóch podanych przez organizatorów zadań. Przykładowo podczas V edycji należało dokonać wyboru między esejem, a prezentacją multimedialną, natomiast w roku następnym między esejem a przeprowadzeniem eksperymentu. Organizatorzy starają się, aby tematy były przystępne uczniom oraz dawały im pewną swobodę i możliwość kreatywnego myślenia, by twórczo lecz w poważny sposób oddać ideę pracy. Dla przykładu w roku szkolnym 2009/2010 tematem prezentacji multimedialnej był : "Fizyka w świecie Star Wars". Należało wybrać sobie jedną ze scen, w której można było zobaczyć coś co jest sprzeczne z prawami fizyki znanymi w naszym świecie, a następnie wyczerpująco i w atrakcyjny sposób uzasadnić swój wybór. Natomiast Ci, którzy wybrali esej musieli odpowiedzieć na pytanie "jak nie nudzić się na fizyce, czyli jak by wyglądały lekcje fizyki gdyby to tylko ode mnie zależało". Nagrody w obu kategoriach są fundowane przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Link do strony organizatorów:

http://www.wfis.uni.lodz.pl/ptf/ptf0.htm


4. Turniej Młodych Fizyków

Turniej Młodych Fizyków to zawody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pięcioosobowe gruby rywalizują ze sobą w trzech etapach: szkolnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Zasady są dosyć proste. Należy opracować rozwiązania zadań/problemów podanych przez organizatorów i je przedstawić. Wpierw pisemnie, a następnie w formie referatu i wziąć udział w publicznej dyskusji nad przedstawianymi rozwiązaniami. Podczas rozgrywek ogólnopolskich kolejno każda osoby z grupy musi wystąpić w roli referenta, oponenta oraz recenzenta. W finale debata toczy się w języku angielskim a najlepsza drużyna zostaje wysłana na kolejny etap za granicę.

Link do strony organizatorów:

http://ptf.fuw.edu.pl/tmf.html

Link do strony z regulaminem:

http://tmf.staszic.waw.pl/rules.html


5. Fizyczne Ścieżki

Jest to konkurs w którym uczeń ma do wyboru udział w jednej z trzech kategorii: pracy naukowej, pokazu zjawiska fizycznego bądź eseju. Przy pracach naukowych oraz opracowaniu zjawisk mogą pracować grupy uczniów liczące do 3 osób. Każda z kategorii ma oddzielny temat oraz zestaw wymagań podanych przez organizatorów. Ci, którym uda się dotrwać do finału muszą zaprezentować swoją pracę podczas 10 minutowego wystąpienia przed jury. Na stronie konkursu można znaleźć wiele porad dotyczących konkretnych kategorii. Zawody rozpoczynają się w maju natomiast rozstrzygnięcie przypada na marzec następnego roku.

Link do strony z regulaminem :

http://dsid.ipj.gov.pl/?q=node/61


6. Olimpiada Fizyczna

Olimpiada fizyczna to trójstopniowe ogólnopolskie zawody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Aby wziąć udział należy rozwiązać arkusz zadań podany przez organizatorów na stronie konkursu. W I etapie podczas wykonywania zadań można korzystać z pomocy naukowych jak książki, tablice. Uczniowie rozwiązują zadania w domu. Zawody II i II stopnia rozgrywane są w dwóch turach: teoretycznej i doświadczalnej. Uczniom, którzy zdobędą najlepsze wyniki zostanie przyznany tytuł laureata. Następnie najlepsza 5 zostanie wybrana do reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną poprzedzoną obozem przygotowawczym. W finale najlepszym uczniom przyznawane są nagrody jak komputery osobiste, przenośne dyski czy nagrody książkowe wydawnictwa PWN.

Link do strony :

http://www.kgof.edu.pl/index.php


7. First Step To Nobel Prize In Physics

Jest to międzynarodowy konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się fizyką i są gotowi podjąć prace badawcze w tej dziedzinie. Konkurs polega na napisaniu pracy naukowej. Temat jest dowolny, musi mieć jednak charakter badań ściśle związanych z dziedziną fizyki. Dokument może zająć maksymalnie do 25 stron maszynopisu a całość musi być napisana w języku angielskim. Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeniu do Instytutu fizyki na miesiąc pobytu i udziału w badaniach.

Link do strony :

http://info.ifpan.edu.pl/firststep/


8. Letnia szkoła fizyki teoretycznej dla młodych fizyków – Waterloo Canada

Międzynarodowy obóz dla uczniów wybitnie uzdolnionych w dziedzinie fizyki. Podczas miesięcznego pobytu młodzież uczestniczy w wykładach prowadzonych pod okiem naukowców z Perimeter Institute ( Kanadyjskiego Instytutu Fizyki zajmującego się badaniami dotyczącymi Fizyki kwantowej). Poza niezliczonymi wykładami, uczestnicy mają również organizowane weekendowe wyjazdy, mogą zobaczyć wodospad Niagara czy udać się do Toronto. Wszyscy uczniowie zakwaterowani są na kampusie uniwersyteckim oraz mają zapewniony transport dowożący ich pod drzwi uczelni. Warunkiem uczestnictwa, jest zainteresowanie się przedmiotami ścisłymi oraz biegłe posługiwanie się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i w piśmie. Ponadto chętni muszą napisać esej, na jeden z podanych przez organizatorów tematów. Prace muszą być napisane w dwóch wersjach językowych : po polsku i angielsku.

Link do prezentacji jednej z polskich uczestniczek programu :

Prezentacje

Polska strona konkursu :

http://issyp.ift.uni.wroc.pl/infokonkurs.html
XXVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź